Search

حزب کارگر انگلستان در دومین هفته انتخابات، 15 برابر پول حزب محافظه کار را جمع آوری کرد

حزب کارگر انگلستان توانسته در دومین هفته کامل انتخابات عمومی، مبلغی نزدیک به 4.4 میلیون پوند را جمع آوری کند.
صفحه را پایین بکشید
حزب کارگر انگلستان توانسته در دومین هفته کامل انتخابات عمومی، مبلغی نزدیک به 4.4 میلیون پوند را جمع آوری کند.
حزب ریشی سوناک تنها مقداری کمتر از 300,000 پوند را در بازه زمانی بین 6 تا 12 ژوئن جمع کرد. حال این در حالی است که حزب Reform UK بیش از دو برابر این مقدار، یعنی 742,000 پوند را جمع آوری کرد. با این حال، 500,000 پوند از این مبلغ توسط شرکت Britain Means Business، که توسط معاون حزب Reform UK، ریچارد تایس، اداره می شود، اهدا شده است. حزب دموکراتهای لیبرال نیز بیشتر از حزب محافظه کار جمع آوری کرد و مقدار 335,000 پوند را جمع آوری کرد. حزب سبز 20,000 پوند جمع کرد، حزب کارگر 4,383,400 پوند و همکار آن، حزب Co-operative، 60,000 پوند جمع کرد. بر اساس اطلاعات کمیسیون انتخابات، حزب محافظه کار مقدار 292,500 پوند را جمع آوری کرد. این مقدار حزب محافظه کار تقریباً نصف آنچه در اولین هفته کامل انتخابات جمع آوری کرد است. در بازه زمانی بین 30 می و 5 ژوئن، حزب محافظه کار 574,918 پوند و حزب کارگر مبلغی برابر با 926,908 پوند را جمع آوری کرد. با این حال، در انتخابات 2019، حزب محافظه کار در اولین هفته کمپین انتخاباتی، مبلغی برابر با 5.7 میلیون پوند را بین 6 تا 12 نوامبر 2019 جمع آوری کرد، در حالی که حزب کارگر در آن زمان تنها مبلغ 218,500 پوند را جمع کرد.
اخبار مشابه