Search

هشدار درباره داروی خواب‌آور زوپیکلون؛ هفت نفر در کانتی دارهام بستری شدند

پلیس کلیولند به احتمال آلودگی یک دسته از داروی خواب‌آور زوپیکلون اشاره کرده است. این موضوع منجر به بستری شدن هفت نفر در بیمارستان شده است.
صفحه را پایین بکشید
هشدار درباره داروی خواب‌آور زوپیکلون؛ هفت نفر در کانتی دارهام بستری شدند
پلیس کلیولند به احتمال آلودگی یک دسته از داروی خواب‌آور زوپیکلون اشاره کرده است. این موضوع منجر به بستری شدن هفت نفر در بیمارستان شده است.

مصرف داروی خواب‌آور زوپیکلون سبب بستری شدن هفت نفر در بیمارستان شده و بر این نگرانی افزوده که 'یک دسته از دارو ممکن است آلوده باشد'.

پلیس کلیولند گزارشاتی را دریافت کرده است که نشان می‌دهد این افراد روز جمعه به بیمارستان عمومی نورث تیز در استاکتون‌آن‌تیز، کانتی دارهام، منتقل شده‌اند.

همچنین این نیرو در حال بررسی مرگ یک مرد است که گفته می‌شود زوپیکلون مصرف کرده است.

در یک بیانیه آمده است: 'مأموران به استفاده کنندگان مواد مخدر هشدار می‌دهند که یک دسته از دارو ممکن است آلوده باشد و باعث بیماری شدید یا اوردوز شود.'

زوپیکلون که معمولا برای درمان بی‌خوابی شدید استفاده می‌شود، حدود یک ساعت طول می‌کشد تا کار کند و کمک می‌کند که استفاده کنندگان سریع‌تر بخوابند و در شب بیدار نشوند.

این دارو، که فقط با نسخه قابل دریافت است، معمولا به صورت قرص مصرف می‌شود؛ اما پزشکان می‌توانند آن را به صورت مایع نیز تجویز کنند.

NHS نسبت به نوشیدن الکل پس از مصرف این دارو هشدار می دهد زیرا می تواند باعث "خواب عمیق در حالی که بیدار شدن برای شما دشوار است" شود.

اخبار مشابه