Search

رهایی Andrew Malkinson پس از 17 سال

17 سال انتظار برای رهایی از زندان به دلیل اتهامات نادرست
صفحه را پایین بکشید
رهایی  Andrew Malkinson پس از 17 سال
رهایی  Andrew Malkinson پس از 17 سال
17 سال انتظار برای رهایی از زندان به دلیل اتهامات نادرست

پس از سال‌ها انتظار برای رهایی از زندان به دلیل اتهامات نادرست ، آندرو مالکینسون نهایتاً آزاد شد. 

Andrew Malkinson که به مدت 17 سال به اشتباه به جرم تجاوز محکوم شده بود، می‌گوید که تمام این سال‌ها را پر از استرس سپری کرده است و دقیقه‌شماری می‌کرد تا بتواند در خانه خود در امان باشد. به گفته Andrew Malkinson  ، پلیس و دادگاه‌ به طور مکرر به درخواست‌هایش توجهی نمی‌کردند تا اینکه دیوان اپیل چهارشنبه، با ارائه شواهد آزمایش‌های DNA ، او را بی‌گناه اعلام کرد.

در یک بیانیه احساسی، Andrew Malkinson از پلیس  به عنوان "دروغگو" انتقاد کرده و گفته است همچنان کابوس از دست دادن جانش توسط هم زندانیانش را دارد. او ادعا می‌کند که توسط دولت "دزدیده شده" و مجبور به سپری کردن زندگی سختی که سزاوارش نبوده شده است.


اخبار مشابه