Search

گرم ترین ژوئن در بریتانیا سپری شد

در برخی از مناطق بریتانیا، دما در ماه ژوئن 2.5 درجه بالاتر از میانگین افزایش یافت
صفحه را پایین بکشید
گرم ترین ژوئن در بریتانیا سپری شد
در برخی از مناطق بریتانیا، دما در ماه ژوئن 2.5 درجه بالاتر از میانگین افزایش یافت
ماه ژوئن، با میانگین دمای 15.8 درجه سانتیگراد در بریتانیا، به عنوان 'گرم ترین ژوئن' از سال 1884 تاکنون به ثبت رسید. ماه گذشته، انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی گرم ترین ماه ژوئن را پشت سر گذاشتند. 15.8 درجه در ماه گذشته، بیشتر از میانگین دما در سالهای 1940 و 1976 که رکورد 14.9 درجه‌ای داشت بوده و بریتانیا گرمترین ژوئن از سال 1884 را پشت سر گذاشت. بدین ترتیب رکورد میانگین دمای ژوئن در سال 1940 و 1976 در ژوئن امسال 0.9 درجه افزایش یافت. دانشمندان Met Office اعلام کردند که احتمال فراتر رفتن از دمای 14.9 درجه در ژوئن به دلیل گرم شدن کره زمین حداقل دو برابر افزایش یافته است. گفتنی است روز 10 ژوئن در انگلستان دما به بیش از  32.2 درجه رسید و بالاترین مقادیر دما در سال جاری ثبت شد.
اخبار مشابه