Search

دیوار مدفون شده رومی در لندن

دیوار رومی که بیش از ۴۰ سال در زیرزمین یک خانه در لندن بوددر نهایت به موزه انتقال داده شد
صفحه را پایین بکشید
دیوار مدفون شده رومی در لندن
دیوار مدفون شده رومی در لندن
دیوار مدفون شده رومی در لندن
دیوار رومی که بیش از ۴۰ سال در زیرزمین یک خانه در لندن بوددر نهایت به موزه انتقال داده شد

بخش زیادی از دیوار رومی که بیش از ۴۰ سال در زیرزمین یک خانه در شهر لندن مدفون بود، کشف شده است.

 این دیوار که در سال ۱۹۷۹ در خانه‌ای کشف شده بود، اکنون در موزه City Wall همراه با دیگر کالاهای باستانی برای نمایش به عموم قرار گرفته است و ورود به این مکان رایگان است.

دیوار کهنه ی رومی، حدود 1800 سال پیش، زمانی بریتانیا استانی رومی بود، ساخته شده است. مدیر موزه لندن گفته با مشاهده ی این دیوار میتوانیم خود را جای رومی های لندن بگزاریم و بیشتر در مورد تاریخمان بیاموزیم.


اخبار مشابه