Search

قانون حذف متقاضیان از لیست مجرمان جنسی

لاورا استوارت خواستار تغییر قانون حذف متقاضیان از لیست مجرمان جنسی شد.
صفحه را پایین بکشید
قانون حذف متقاضیان از لیست مجرمان جنسی
قانون حذف متقاضیان از لیست مجرمان جنسی
لاورا استوارت خواستار تغییر قانون حذف متقاضیان از لیست مجرمان جنسی شد.

در یک گزارش جدید از اسکای نیوز ، سه چهارم مجرمان جنسی که سال گذشته درخواست حذف از لیست مجرمان جنسی در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی را داده بودند، با درخواست آنها موافقت شده است. در 4 منطقه این درخواست‌ها با موافقت صد درصدی مواجه شدند. مجرمان جنسی از سال 2012 پس از 15 سال که در این لیست قرار دارند، می توانند برای بازنگری وحذف نامشان از لیست متجاوزان درخواست دهند.

اکنون Laura Stewart که در کودکی قربانی تجاوز شده بود، بعد از اینکه متوجه شد مردی که به او تجاوز کرده بود نامش از لیست متجاوزان حذف شده است، از نمایندگان پارلمان درخواست تغییر قانون را دارد.

لورا، که 40 ساله است می گوید: دیگر حس اطمینان را ندارد زیرا وقتی مرد متجاوز را که نامش از لیست حذف شده است در خیابان میبیند موجی از استرس و اضطراب را تجربه میکند.  Home Office اعلام کرد که در حال حاضر هیچ برنامه ای برای تغییر قانون ندارد.

 


اخبار مشابه