Search

دولت برای کاهش لیست انتظار NHS به بخش خصوصی روی آورد

دولت به دنبال راه حل‌هایی برای کاهش لیست انتظار NHS است.
صفحه را پایین بکشید
دولت برای کاهش لیست انتظار NHS به بخش خصوصی روی آورد
دولت برای کاهش لیست انتظار NHS به بخش خصوصی روی آورد
دولت برای کاهش لیست انتظار NHS به بخش خصوصی روی آورد
دولت به دنبال راه حل‌هایی برای کاهش لیست انتظار NHS است.

لیست انتظار NHS به 7.47 میلیون نفر در پایان ماه می رسید. این رقم، بالاترین تعداد از زمان شروع ثبت نام در سال 2007 است. برای مقابله با این چالش، دولت تصمیم به ایجاد سیزده مرکز جدید تشخیصی اجتماعی (CDCs) در سراسر انگلستان گرفته است. این مراکز به منظور انجام 742000 اسکن، بررسی و آزمایش‌های پزشکی در سال افتتاح خواهند شد. علاوه بر این، هشت مورد از این مراکز توسط بخش خصوصی اداره خواهند شد. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که تمامی خدمات ارائه شده به بیماران همچنان به صورت رایگان خواهد بود.

آقای سوناک، در یک سخنرانی اخیر، اعلام کرد که کاهش لیست‌های انتظار NHS از جمله پنج اولویت اصلی دولت برای عموم است. این نشان می‌دهد که دولت تصمیم گرفته است تا با تمام توان خود، به رفع این مشکل مهم بپردازد. در پایان ماه فوریه، 300000 نفر در انگلیس بیش از یک سال از زمان ارجاع توسط مشاوران به دنبال درمان بودند. این رقم در مقایسه با فوریه 2020، دو سال پیش که زیر 2000 نفر بود، نشانگر وضعیت نگران‌کننده‌ای است. در این بین، پزشکان جوان در حال آماده‌شدن برای اعتصاب چهار روزه دیگری هستند که از 11 اوت آغاز خواهد شد. این اعتصاب به هدف اعتراض به وضعیت کنونی حقوق و شرایط کار آنها انجام خواهد شد. 


اخبار مشابه