Search

رکورد بی سابقه مصرف کوکائین در لندن

میزان مصرف کوکائین در شهر لندن در دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
صفحه را پایین بکشید
رکورد بی سابقه مصرف کوکائین در لندن
رکورد بی سابقه مصرف کوکائین در لندن
میزان مصرف کوکائین در شهر لندن در دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

کوکایین که جز دسته ی مواد مخدر کلاس A می باشد، میتواند تأثیرات جبران‌ناپذیری بر روی سلامت جامعه دارند. در گزارش تازه تحقیقاتی که توسط "Evening Standard" منتشر شده است، آمده است که مصرف کوکائین در لندن در دهه گذشته بیش از 1500 درصد افزایش یافته است. این امر نشان‌دهنده این واقعیت است که کوکائین به یکی از مواد های مخدر پر مصرف در این شهر تبدیل شده است. حتی اثرات این مواد مخدر به فاضلاب‌های پایتخت رسیده و نمایانگر ابعاد گسترده این مشکل می‌شود.

اطلاعات ارائه شده توسط پلیس نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته، افسران بیش از یک تن کوکائین با ارزش تخمینی 105 میلیون پوند را کشف و ضبط کرده‌اند. این مقدار بی‌سابقه به عنوان بیشترین میزان ضبط شده تا کنون ثبت شده است. هرچند کوکائین در گذشته به عنوان یک مواد مخدر به طبقه ثروتمندان تعلق داشت، اما امروزه به طور وسیعی در لایه‌های مختلف جامعه جا افتاده است. این افزایش نگران‌کننده مصرف، باعث افزایش حملات قلبی، سکته مغزی و افسردگی در جامعه انگلیسی شده است.

 

از دیگر جهات، زمان بازنگری جدی‌تر در استراتژی‌ها و رویکردهای مقابله با مواد مخدر فرا رسیده است. جوانب اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند تا راهکارهای کارآمدتری برای کنترل این امر ارائه شود.


اخبار مشابه