Search

سفر در قطار همراه با ایونت The Murdér Express

این ایونت شما رو به اوایل قرن بیستم برمیگردونه، زمانی که هنوز سفر با قطار رایج نبود.
صفحه را پایین بکشید
سفر در قطار همراه با ایونت The Murdér Express
این ایونت شما رو به اوایل قرن بیستم برمیگردونه، زمانی که هنوز سفر با قطار رایج نبود.

سفر تاریخی با قطار همراه با غذا، نوشیدنی و تئاتر در ایونت ‘The Murdér Express’ که از پنجشنبه 9 نوامبر 2023 شروع میشود. این ایونت با تم اوایل قرن بیستم، برای افراد بالای 13 سال توصیه می شود. قیمت بلیط از £69.50 تا £477.00 می باشد.

اخبار مشابه