Search

تعلیق یک پزشک برای تقلب در امتحان آنلاین

پزشک بیمارستان Morriston در انگلیس به دلیل اسکرین شات گرفتن در امتحان آنلاین تعلیق شد.
صفحه را پایین بکشید
تعلیق یک پزشک برای تقلب در امتحان آنلاین
تعلیق یک پزشک برای تقلب در امتحان آنلاین
پزشک بیمارستان Morriston در انگلیس به دلیل اسکرین شات گرفتن در امتحان آنلاین تعلیق شد.

به گزارش سایت خبری Wales Online یک پزشک قلب و عروق که در بیمارستان Morriston در Swansea کار می کرد، به دلیل سکرین شات گرفتن در یک امتحان آنلاین از کار تعلیق شد. دکتر پیمان عربی در طول آزمون Royal Colleges of Physicians   در ژوئن سال 2021 نزدیک به 25 اسکرین شات از سؤالات گرفت، که این کار نقض قوانین امنیت آزمون بود.


پس از آزمون، بازرسی از دکتر عربی از طریق ایمیل پرسید که چند اسکرین شات گرفته است. پاسخ داد: فقط دو سه اسکرین شات بیشتر نبوده است. chairman Sean Ell ، قاضی دادگاه، گفت که دکتر عربی مدعی شد که "برای بررسی پاسخ سوالاتی که از آنها مطمئن نیست، اسکرین شات ها را گرفته است تا بتواند از میزان موفقیت خود در امتحان مطلع شود." اما متوجه شدند که دکتر در مورد تعداد اسکرین شات های گرفته شده صادق نبوده است.

نتیجه امتحان باطل شد و دکتر عربی به مدت دو سال از انجام مجدد آن آزمون محروم شد. دکتر عربی پس از تعلیق خود، اکنون به عنوان دکتر متخصص قلب و عروق در بیمارستان مرکزی لندن مشغول به کار است. 

اخبار مشابه