Search

بازداشت فرد ضارب در نزدیکی موزه ی بریتانیا

حمله با چاقو به یک آقا در نزدیکی موزه ی بریتانیا
صفحه را پایین بکشید
بازداشت فرد ضارب در نزدیکی موزه ی بریتانیا
بازداشت فرد ضارب در نزدیکی موزه ی بریتانیا
حمله با چاقو به یک آقا در نزدیکی موزه ی بریتانیا

8 جولای، در تقاطع خیابان Great Russell نزدیک به موزه‌ی بریتانیا، یک آقایی حدود ساعت 10:00 صبح چاقو خورد و از ناحیه ی بازو صدمه دید. برادی ویلسون، 37 ساله، اندکی پس از این حادثه روز سه شنبه به جرم صدمه و زخمی کردن عمدی این آقا و حمل سلاح سرد بازداشت شد.

 

پس از این حمله با چاقو، موزه بریتانیا تخلیه و بسته شد، در حالی که مغازه داران محلی گفتند در همه جای خیابان شلوغ گریت راسل در مرکز لندن خون دیده می‌شد. انتظار می‌رود ویلسون اواخر روز پنج‌شنبه در دادگاه Highbury Corner Magistrates’ حاضر شود.


اخبار مشابه