Search

تجاوز جنسی به دختر 13 ساله

حیدر صدیق به دو فقره آزار و اذیت جنسی با یک کودک اعتراف کرد.
صفحه را پایین بکشید
تجاوز جنسی به دختر 13 ساله
حیدر صدیق به دو فقره آزار و اذیت جنسی با یک کودک اعتراف کرد.

حیدر صدیق، دانشجوی سابق افسری که تحت آموزش پلیس West Midlands Police (WMP) بود، به اتهام تجاوز جنسی به یک دختر ۱۳ ساله بازداشت شد.

با توجه به گزارشات، حیدر صدیق از طریق فضای مجازی با قربانی خود آشنا شده و در نهایت با او قرار ملاقاتی ترتیب داده بود. این اتفاقات در مارچ ۲۰۲۲ رخ داد، زمانی که یک راننده اتوبوس، رفتار نامناسب حیدر صدیق 23 ساله را با دختر نوجوان ۱۳ ساله مشاهده کرد. راننده فوراً این اتفاق را به پلیس گزارش داد و او دستگیر شد.

در ماه ژانویه، پرونده با شواهد و مدارک قاطعی به محکمه ارائه شد. با این حال، حیدر صدیق راهی جز اعتراف به اذیت و آزار جنسی دو کودک نداشت. در جلسه دادگاه روز جمعه 11 آگوست، قاضی Sarah Buckingham در دادگاه Birmingham Crown، او را به مدت ۷ سال و ۷ ماه حبس محکوم کرد.

حیدر صدیق در ماه مارچ سال ۲۰۲۲ که در زندان بود از رشته ی خود استعفا داد. سخنگوی NSPCC اعلام کرد که پیگیری این دست از خشونت ها برای ما بسیار مسئله جدی و مهمی است چون میدانیم حضور چنین افرادی در جامعه بسیار مخرب و آسیب زا است.


اخبار مشابه