Search

اطلاعات پنهان پلاک های خودرو در بریتانیا

پلاک های خودرویی بریتانیا از سال 2021 بدون تغییر، منطقه و سال ثبت ماشین را نشان میدهند.
صفحه را پایین بکشید
اطلاعات پنهان پلاک های خودرو در بریتانیا
اطلاعات پنهان پلاک های خودرو در بریتانیا
پلاک های خودرویی بریتانیا از سال 2021 بدون تغییر، منطقه و سال ثبت ماشین را نشان میدهند.

فرمت پلاک‌های خودروهای بریتانیا از سال ۲۰۲۱ تغییر نکرده است و همچنان با یک فرمت استاندارد تولید می‌شوند. هر پلاک شامل دو حرف در ابتدا، دو عدد در وسط و سه حرف در پایان دارد. دو حرف ابتدایی نشان دهندهٔ منطقهٔ اولیه‌ی ثبت خودرو و دو عدد وسطی سال ثبت پلاک را نشان می‌دهند. سه حرف پایانی به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند. 


برخی از شناسه های منطقه عبارتند از B برای  Birmingham، و E برای Essex و V برای Valley و Y برای Yorkshire.

رانندگان می‌توانند پلاک شخصی نیز انتخاب کنند، اما ممکن است هزینهٔ بالایی داشته باشد، به‌ویژه اگر ترکیبی نادر از اعداد و حروف باشد. پلاک‌های شخصی باید با فونت استاندارد و بدون پس‌زمینه باشند.

 در بازار، پلاک‌های بدون تاریخ و شناسهٔ سن خودرو ارزش بیشتری دارند.

اخبار مشابه