Search

کشف سر و اعضای بدن بریده‌شده در نزدیکی Southall

روز یکشنبه ۶ آگوست در غرب لندن سربریده و اعضای بدن زنی در یک چمدان پیدا شد.
صفحه را پایین بکشید
کشف سر و اعضای بدن بریده‌شده در نزدیکی Southall
کشف سر و اعضای بدن بریده‌شده در نزدیکی Southall
کشف سر و اعضای بدن بریده‌شده در نزدیکی Southall
روز یکشنبه ۶ آگوست در غرب لندن سربریده و اعضای بدن زنی در یک چمدان پیدا شد.

هفته گذشته، در تاریخ 6 آگوست، "اعضای بدن انسان" به صورت تکه‌تکه در کانالی در نزدیکی Bulls Bridge Lane در منطقه Southall، غرب لندن کشف شد. همچنین پنج شنبه شب یک سر انسان که گمان می رود متعلق به همین فرد باشد در داخل یک چمدان در همین کانال کشف شد. دادستان لوئیز اوکلی در اینباره گفت که هفته گذشته حدودا 24 ساعت از قربانی خبری نبود و پلیس بعد از حضور در خانه قربانی واقع در Feltham نزدیک فرودگاه هیترو متوجه مقادیر زیادی خون شده بود. خانم اوکلی گفت که مظنون در ساعات اولیه روز دوشنبه بازداشت شد.

آریزو نور، 33 ساله، روز جمعه پس از متهم شدن به قتل یک خانوم 57 ساله، از طریق لینک ویدیویی در Old Bailey در دادگاه حاضر شد. قاضی سیمون مایو او را به زندان فرستاد تا دادگاه بعدی در ماه دسامبر تشکیل شود و همچنین گزارش روان پزشک نیز برای ماه نوامبر آماده خواهد شد.

اخبار مشابه