Search

کارفرمایان بریتانیا قصد دارند میزان حقوق کارکنان را 5 درصد افزایش دهند

با توجه به تلاش برای حفظ کارکنان، کارفرمایان ادعا می‌کنند حقوق کارمندان را افزایش خواهند داد.
صفحه را پایین بکشید
کارفرمایان بریتانیا قصد دارند میزان حقوق کارکنان را 5 درصد افزایش دهند
با توجه به تلاش برای حفظ کارکنان، کارفرمایان ادعا می‌کنند حقوق کارمندان را افزایش خواهند داد.

کارفرمایان بریتانیایی قصد دارند حقوق سالانه را ۵ درصد افزایش دهند و برای حفظ کارکنان خود به صورت گسترده از پیشنهادهای مقابله استفاده می‌کنند. CIPD گفت: در واکنش به پیشنهاد دستمزدهای بالاتر توسط سازمان های رقیب به کارکنان، 40 درصد از کارفرمایان بریتانیا در سال گذشته پیشنهاد متقابل ارائه کرده اند و مبالغ بالاتری را پیشنهاد داده اند.

اما نزدیک به یک سوم کارفرمایان معتقد بودند که پیشنهادات متقابل در حفظ کارمندان بی اثر است. انتظار می رود دستمزد بخش دولتی نیز 4 درصد افزایش یابد، بالاترین میزان که توسط نظرسنجی CIPD ثبت شده است.

همچنین افزایش های پیش بینی شده برای دستمزدها بر نگرانی های تورمی می افزاید. رئیس بانک انگلستان پیشتر گفته بود: نمی‌توانیم به افزایش دستمزدها ادامه دهیم. آمار رسمی نشان می دهد که دستمزدها از ماه می تا ژوئن 7.3 درصد افزایش یافته است و اطلاعات تا ماه جولای توسط دفتر آمار ملی در روز سه شنبه منتشر خواهد شد.


اخبار مشابه