Search

اعتصاب چند روزه پزشکان جوان انگلیس

اعتراض پزشکان جوان به دستمزدشان از دیروز شروع شده و تا 4 روز آینده ادامه خواهد داشت.
صفحه را پایین بکشید
اعتصاب چند روزه پزشکان جوان انگلیس
اعتراض پزشکان جوان به دستمزدشان از دیروز شروع شده و تا 4 روز آینده ادامه خواهد داشت.

BMA (انجمن پزشکی بریتانیا) پیشنهاد حقوق 5 درصدی دولت را «ناچیز» دانسته و خواستار افزایش حقوق پزشکان تا 35% شده است. بنابراین، پزشکان جوان اعتصاب خود را از روز چهارشنبه، 14 ژوئن آغاز کرده‌اند و این اعتصاب تا روز سه شنبه، 18 ژوئن ادامه خواهد داشت.

اخبار مشابه