Search

تغییر سیاست وزارت کشور و بی‌خانمانی پناه‌جویان

پناه‌جویان طی 7 روز باید مسکن جایگزین پیدا کنند.
صفحه را پایین بکشید
تغییر سیاست وزارت کشور و بی‌خانمانی پناه‌جویان
پناه‌جویان طی 7 روز باید مسکن جایگزین پیدا کنند.

طبق سیاست‌های جدید وزارت کشور، پناه‌جویان و کسانی که به‌صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند، در صورت دریافت «اخطار ترک» فقط هفت روز مهلت‌دارند تا مسکن جایگزین برای خود را پیدا کنند. این در حالی است که این افراد تا ماه گذشته پس از دریافت «اخطار ترک»، 28 روز فرصت داشتند محل سکونت خود را ترک کنند. موسسه‌های خیریه از این موضوع شاکی هستند و پیشنهاد دادند تا این مهلت به 56 روز افزایش پیدا کند.

البته شوراها موظف‌اند برای خانواده‌های دارای فرزند مسکن اضطراری فراهم کنند.

سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: «سیاست ما تغییر نکرده است، یک پناه‌جو برای مدت معینی، واجد شرایط حمایت پناهندگی است. این مهلت به‌صورت مکتوب به پناه جویان اعلام می‌شود و این افراد باید تصمیم بگیرند که بریتانیا را ترک خواهند کرد یا با دریافت کمک‌هزینه، تبعه بریتانیا می‌شوند.»

اخبار مشابه