Search

آتش سوزی در Moorgate لندن

بسیاری از جاده های نزدیک به محل وقوع حادثه، بسته شده اند.
صفحه را پایین بکشید
آتش سوزی در Moorgate لندن
بسیاری از جاده های نزدیک به محل وقوع حادثه، بسته شده اند.

آتش‌سوزی در یک ساختمان در شهر لندن منجر به بسته‌شدن چندین جاده و انتشار دود سیاه و غلیظ در هوا شده است. بعد از این حادثه ساختمان تخلیه شد.

آتش‌نشانان لندن در روز پنج‌شنبه ظهر به محل حادثه در منطقه Moorgate رفتند. این تیم اعلام کردند که حدود ۴۰ آتش‌نشان با ۶ ماشین‌ آتش‌نشانی در نزدیکی باربیکن برای مهار آتش تلاش میکنند.

پلیس شهر لندن نیز اطلاع داده که بخشی از جاده‌های Moorfields، Wood Street و Fore Street به دلیل ترافیک سنگین بسته شده‌اند.

اگرچه علت این حادثه هنوز مشخص نشده است، اما  آتش نشانی لندن علام کرد که این حادثه در طبقه دهم ساختمان رخ داده و در اثر آتش سوزی به این طبقه آسیب زیادی وارد شده است.


اخبار مشابه