Search

دریافت ده‌ها درخواست‌ اسکان از سوی سازمان‌های خیریه پناهندگان

مؤسسات خیریه می‌گویند سیل «درخواست‌های اسکان» برای آن‌ها ارسال ‌شده است.
صفحه را پایین بکشید
دریافت ده‌ها درخواست‌ اسکان از سوی سازمان‌های خیریه پناهندگان
مؤسسات خیریه می‌گویند سیل «درخواست‌های اسکان» برای آن‌ها ارسال ‌شده است.

وزارت کشور شیوه اجرای سیاست «اخطارهای تخلیه» را برای پناه جویان تغییر داده است و مهلت 7 روزه به پناه جویان داده تا هتل‌ها و محل اسکان خود را ترک کنند و به همین دلیل بیشتر این افراد از موسسه‌های خیریه پناهندگان درخواست کردند تا محلی برای زندگی به آن‌ها معرفی کنند. یکی از موسسه‌ها اعلام کرده در چند روز گذشته حدودا 20 درخواست فوری برای اسکان در لندن دریافت کرده و هر ساعت به تعداد این درخواست‌ها اضافه می‌شود.

افرادی که به مسکن نیاز دارند همگی افراد مجرد از کشورهایی مانند اتیوپی، سودان، افغانستان و ایران هستند. برخی از آن‌ها سال‌ها منتظر خبر درخواست پناهندگی خود بودند و حالا مجبور شدند در مدت بسیار کوتاه محل اقامت خود را ترک کنند.

سخنگوی وزارت کشور هم اعلام کرده است: «یک پناه‌جو از روزی که نتیجه درخواستش را می گیرد، برای مدت مشخصی واجد شرایط طرح حمایت از پناهندگان می باشد. این موضوع به‌صورت مکتوب به فرد اعلام می‌شود و فرد باید سریع تصمیم بگیرد که آیا از بریتانیا خارج می شود و یا با دریافت کمک‌هزینه در این کشور می‌ماند.

اخبار مشابه