Search

درخواست کشف حجاب از بیمار برای پزشک انگلیسی دردسر ساز شد

یک پزشک عمومی پس از درخواست از بیمار مسلمان خود برای برداشتن حجاب تعلیق شد.
صفحه را پایین بکشید
درخواست کشف حجاب از بیمار برای پزشک انگلیسی دردسر ساز شد
درخواست کشف حجاب از بیمار برای پزشک انگلیسی دردسر ساز شد
درخواست کشف حجاب از بیمار برای پزشک انگلیسی دردسر ساز شد
یک پزشک عمومی پس از درخواست از بیمار مسلمان خود برای برداشتن حجاب تعلیق شد.

در تاریخ 13 می 2018 خانمی مسلمان برای بیماری دخترش به دکتر کیت وولورسون، که در یک مرکز مراقبتی در بیمارستان دانشگاه رویال کار می کرد، مراجعه کرد. دکتر وولورسون سه بار از مادر مسلمان خواست نقاب خود را بردارد زیرا او نمی توانست توضیحات او را در مورد علائم دخترش بشنود. بعد از این اتفاق شوهراین خانم از پزشک شکایت کرد و این خانم در جلسه دادگاه سال گذشته گفت که در طول مشاوره احساس قربانی بودن و تبعیض نژادی کرده است.


پس از مجرم شناخته شدن دکتر وولورسون و اعتراف او به 17 مورد سوء رفتار با بیماران بین ژانویه تا مه 2018 در مراکز مراقبت فوری در شهرهای دربی و استوک، به مدت 9 ماه از انجام وظایف خود تعلیق شد.او اخیراً در یک جلسه بازبینی گفت که از این اتفاق «عمیقاً پشیمان است» و از اشتباهات خود درس گرفته است، اما دادگاه پزشکان (MPTS) تصمیم گرفت مدت تعلیق او برای یک سال دیگر تمدید شود اما با این وجود او هم اکنون به دلیل کمبود کارکنان NHS، اجازه دارد به سر کار خود بازگردد.


اخبار مشابه