Search

متهم شدن Sadiq Khan برای سرکوب انتقادات علمی ULEZ

شهردار لندن، Sadiq Khan برای «سرکوب انتقادات علمی» در مورد طرح ULEZ متهم شد.
صفحه را پایین بکشید
متهم شدن Sadiq Khan برای سرکوب انتقادات علمی  ULEZ
متهم شدن Sadiq Khan برای سرکوب انتقادات علمی  ULEZ
شهردار لندن، Sadiq Khan برای «سرکوب انتقادات علمی» در مورد طرح ULEZ متهم شد.

ماجرا از اینجا آغاز می‌شود که شرلی رودریگز، معاون آقای Khan از یک محقق دانشگاهی که سابقاً از بودجه دفتر آقای Khan حمایت می‌شد، درخواست کرد تا در City Hall حاضر شود و داده‌های علمی که منافع سیاست‌ ULEZ را زیر سوال می‌برد را تکذیب کند.

او از پروفسور فرانک کلی که در دانشگاه امپریال کالج لندن مشغول به فعالیت است، خواست در مطالعه‌ای که اخیرا توسط دانشگاه امپریال منتشر شده، دست برده و آن را تغییر دهد. این مطالعه نشان می‌داد راه‌اندازی طرح  ULEZ در ناحیه مرکزی لندن، تأثیر نسبتاً کمی بر کاهش آلودگی هوا داشته است. به این ترتیب معاون شهردار در تاریخ 16 نوامبر 2021 با کارشناس کیفیت هوا تماس گرفت تا بر روی مطالعه ای که توسط دانشگاه امپریال منتشر شد، تاکید کند. به همین دلیل شهردار لندن، به جرم «سرکوب انتقادات علمی» در مورد سیاست‌های زیست محیطی ULEZ متهم شده است.

اخبار مشابه