Search

افزایش پرونده‌های پناهندگی در بریتانیا

تعداد زیادی از پناهجویان در بریتانیا منتظر رسیدگی به پرونده‌های خود هستند.
صفحه را پایین بکشید
افزایش پرونده‌های پناهندگی در بریتانیا
تعداد زیادی از پناهجویان در بریتانیا منتظر رسیدگی به پرونده‌های خود هستند.

با توجه به آمارهای ارائه شده توسط وزارت کشور، واضح است که رسیدگی به پرونده‌های عقب‌افتاده مرتبط با پناهندگی در بریتانیا نسبت به گذشته افزایش یافته است. به طور کلی، تا پایان ژوئن 2023، تعداد 175,457 نفر در انتظار تصمیم اولیه برای درخواست پناهندگی خود در بریتانیا بوده‌اند.


همچنین، هزینه های مربوط به پناهندگی برای دولت در حال حاضر به مبلغ 3.97 میلیارد پوند در سال افزایش یافته است. وزارت کشور اعلام کرده است تعداد افرادی که با استفاده از قایق‌های کوچک توسط کانال مانش به بریتانیا وارد می‌شوند و جان خود را به خطر می‌اندازند، باعث ایجاد فشار بی‌سابقه‌ای بر سیستم پناهندگی ما شده است.


آمار جدید همچنین نشان می‌دهد که تعداد افرادی که با ویزای کاری وارد انگلستان می‌شوند، به میزان 63 درصد و تعداد ویزاهای تحصیلی صادر شده نیز 34 درصد افزایش یافته است.

اخبار مشابه