Search

افزایش قیمت مواد غذایی در بریتانیا

با وجود افزایش قیمت مواد غذایی، دستمزدها تنها 8 درصد افزایش داشته است.
صفحه را پایین بکشید
افزایش قیمت مواد غذایی در بریتانیا
با وجود افزایش قیمت مواد غذایی، دستمزدها تنها 8 درصد افزایش داشته است.

 در حالی که فصل تابستان به پایان می‌رسد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های مواد غذایی همچنان در حال افزایش است. بر اساس داده‌های اخیر ارائه شده توسط The British Retail Consortium، نرخ تورم مواد غذایی در ماه آگوست به 11.5 درصد رسیده است.

اما بر اساس آخرین داده های موجود از اداره ملی آمار (Office for National Statistics) دستمزد ها تنها 8.2 درصد افزایش داشته اند.

بر اساس آمار ارائه شده، نرخ تورم محصولات کنسروی (ambient foods  غذا هایی که در دمای اتاق نگهداری می شوند)  از 12.3 درصد در ماه جولای به 11.3 درصد در ماه آگوست کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم محصولات غذایی تازه ( fresh food)  نیز در ماه آگوست به 11.6 درصد رسیده است.

با توجه به داده‌های ارائه شده، قیمت‌ها از ابتدای سال تا ماه آگوست با نرخ 6.9 درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش یافته است اما قیمت محصولات همچنان در حال افزایش هستند. در واقع قیمت‌ محصولات غذایی بین سپتامبر 2022 و آگوست 2023 نسبت به آگوست 2022 تا جولای 2023 کندتر افزایش یافته است.


اخبار مشابه