Search

پیشرفت در تحقیقات دزدی توالت طلای 5 میلیون پوندی در قصر بلنهایم

سرویس تعقیب و پیگرد قانونی سلطنتی برای نخستین بار پیگیر پرونده سرقت توالت طلا شده است
صفحه را پایین بکشید
پیشرفت در تحقیقات دزدی توالت طلای 5 میلیون پوندی در قصر بلنهایم
پیشرفت در تحقیقات دزدی توالت طلای 5 میلیون پوندی در قصر بلنهایم
پیشرفت در تحقیقات دزدی توالت طلای 5 میلیون پوندی در قصر بلنهایم
سرویس تعقیب و پیگرد قانونی سلطنتی برای نخستین بار پیگیر پرونده سرقت توالت طلا شده است

در یک پیش رفت چشم گیردر تحقیقات بر روی سرقت سرویس بهداشتی طلایی 5 میلیون پوندی از قصر بلنهایم، خدمات تعقیب و پیگرد قانونی سلطنتی قدم‌های اولیه برای متهم کردن تا هفت نفر را برداشته است . این سرویس بهداشتی ارزشمند که در جریان یک نمایشگاه توسط هنرمند ایتالیایی موریزیو کاتلان طراحی شده بود، در 14 سپتامبر 2019 از خانه ای در اکسفوردشر دزدیده شد- فقط یک روز پس از اینکه اولین بار رونمایی شده بود. اگرچه از آن وقت چهار سال می‌گذرد و پلیس در این مدت هفت مظنون را دستگیر کرده است، اما ادعاهای رسمی علیه هر یک به خاطر این سرقت هنوز ارائه نشده است. این امر به سرویس تعقیب و پیگرد قانونی سلطنتی واگذار شده است تا تصمیم بگیرد آیا به هر کدام از هفت مظنون - شش مرد میان سنین 36 تا 68 سال و یک زن 38 ساله - که قبلاً دستگیر شده بودند، اتهام می‌زند یا خیر.

اخبار مشابه