Search

تعطیلی مدارس انگلیس به دلیل خطر ریزش ساختمان

دولت انگلیس دستور تعطیلی مراکز آموزشی کشور را به دلیل ناایمن بودن ساختمان ها، صادر کرد.
صفحه را پایین بکشید
تعطیلی مدارس انگلیس به دلیل خطر ریزش ساختمان
دولت انگلیس دستور تعطیلی مراکز آموزشی کشور را به دلیل ناایمن بودن ساختمان ها، صادر کرد.

حدود ۱۰۴ مرکز آموزشی در فهرست ساختمان‌های پر خطر قرار دارند زیرا در این ساختمان ها از بتن نامرغوب ( RACC ) استفاده شده است. این 104 ساختمان تعطیل و برای ایمن سازی آنها کارهای عمرانی مربوطه انجام خواهد شد. البته این طرح با انتقاد های فراوانی روبه رو شده است زیرا هفته ی آینده مدارس باز می شوند و ممکن است این تعطیلی برای دانش آموزان نتایج منفی را در پی داشته باشد. مدیران مدارسی که از سوی دولت اخطار دریافته کرده‌اند، از اولیای دانش آموزان خواسته‌اند تا آنان را در دیگر مدارس ثبت نام کنند و یا در کلاس‌های غیر حضوری و آنلاین به تحصیل ادامه دهند. به گفته ی والدین این اطلاع رسانی دیرهنگام بی مسئولیتی دولت را نشان می دهد.

پیش‌تر نیز در شماری از بیمارستان‌های انگلیس، این نوع بتن به کار رفته و مقامات بیمارستان مجبور به تخلیه بیماران از بخش‌های با احتمال فروریختن ساختمان شدند.


اخبار مشابه