Search

مردانی که هزاران پوند خرج یادگیری چگونگی وارد شدن به رابطه عاشقانه می‌کنند

جوانان لندن اکنون برای یادگیری روابط، از مربیان ماهر استفاده می‌کنند و در این راستا مبالغ قابل توجهی خرج می‌کنند. آیا این روش برای آن‌ها جواب داده است؟
صفحه را پایین بکشید
مردانی که هزاران پوند خرج یادگیری چگونگی وارد شدن به رابطه عاشقانه می‌کنند
جوانان لندن اکنون برای یادگیری روابط، از مربیان ماهر استفاده می‌کنند و در این راستا مبالغ قابل توجهی خرج می‌کنند. آیا این روش برای آن‌ها جواب داده است؟

گیب جنکینسون، 36 ساله، از خدمات مربی معروف دوست‌یابی، مینی لین استفاده کرده و هزینه 650 پوند برای این منظور پرداخت کرده است. او در آینده نیز قصد دارد بیشتر از خدمات لین استفاده کند. جنکینسون از جمله آن دسته از مردان است که در لندن به دنبال یادگیری چگونگی وارد شدن به رابطه هستند و با همین هدف تا هزاران پوند هزینه کرده‌اند. به گفته‌ی جنکینسون، او به توانایی جذب زنان احتیاج ندارد، بلکه مشکل او در تبدیل کردن قرارها به رابطه‌ی جدی است.

او پنج ماه پس از آموزش‌های خود، هنوز در یک رابطه‌ی عاشقانه نیست اما او بیشترین تلاش خود را برای پیاده‌سازی روابط نوین در کنار مربی‌اش انجام خواهد داد بین افرادی که حاضر هستند که برای روابط خود سرمایه‌گذاری کنند، جانی کسل اسمی مطرحی است. او برای یک دوره‌ی آموزش با مشتریان 1000 پوند دریافت می‌کند. دیوید هارپر،28 ساله، با کسل کار کرده و تاکنون حدود 20000 پوند برای خدمات وی خرج کرده است. هارپر گفت: "این خدمات مرا در تمام مراحل روابط، از پیدا کردن نفر مورد نظر گرفته تا نحوه برقراری ارتباط با آن‌ها، نگه داشتن مکالمه و مکان مناسب برای قرار ملاقات و نحوه لباس پوشیدن، راهنمایی کرده است. پس از دوره آموزش، هارپر هنوز موفق به برقراری یک رابطه عاشقانه نشده، اما دیگر نیازی به استفاده از برنامه‌های آنلاین ندارد و دو سال پس از آموزش‌ها، او موفق شده است به ارزوی خود برای برقراری یک رابطه‌ی عاشقانه دست یابد.

اخبار مشابه