Search

افزایش دزدی در لندن با استفاده از دوچرخه‌های برقی و اسکوتر‌ها

سارقان از دوچرخه‌های برقی و اسکوتر‌ها در لندن سو استفاده کرده و آمار دزدی در لندن نیز تقریبا 3 برابر شده است.
صفحه را پایین بکشید
افزایش دزدی در لندن با استفاده از دوچرخه‌های برقی و اسکوتر‌ها
سارقان از دوچرخه‌های برقی و اسکوتر‌ها در لندن سو استفاده کرده و آمار دزدی در لندن نیز تقریبا 3 برابر شده است.

آمارهای جدید نشان می‌دهد تعداد سرقت‌های وسایل نقلیه توسط افرادی که دوچرخه‌های برقی و اسکوتر سوار می‌شوند در یک سال تقریباً سه برابر شده است.

سارقان در سال 2022 تقریبا 108900 لوازم الکترونیکی را از مردم پایتخت ربودند که تقریباً 90000 مورد مربوط به دستگاه تلفن همراه بوده است. و با افزایش تعداد دوچرخه های برقی و اسکوترهای الکترونیکی در خیابان ها، تعداد مجرمانی که از این وسایل نقلیه استفاده می کنند نیز افزایش یافته است.

سال گذشته در 1,397 مورد سرقت، سارقان از دوچرخه های برقی و برای 424 مورد دیگر نیز از اسکوتر استفاده کرده بودند.اسکوترهای برقی تنها در صورتی می توانند به صورت قانونی در جاده های بریتانیا مورد استفاده قرار گیرند که به عنوان بخشی از یک طرح آزمایشی تحت حمایت دولت باشند.اخبار مشابه