Search

بتن RAAC، تهدیدی برای ساختمان Houses of Parliament

در برخی از ساختمان های دولتی، مدرسه ها، فرودگاه ها و بیمارستان ها از بتن RACC که می تواند موجب ریزش ساختمان شود، استفاده شده است.
صفحه را پایین بکشید
بتن RAAC، تهدیدی برای ساختمان Houses of Parliament
در برخی از ساختمان های دولتی، مدرسه ها، فرودگاه ها و بیمارستان ها از بتن RACC که می تواند موجب ریزش ساختمان شود، استفاده شده است.

بعد از اینکه به صدها مدرسه گفته شد که باید به دلیل وجود بتن RAAC تعطیل شوند، اکنون مشخص شده است که این نوع بتن در ساختمان های Houses of Parliament⁠ نیز به کار رفته است و این ساختمان ها احتمالا مستعد ریزش خواهند بود.

 بتن آرمه اتوکلاو شده، معروف به RAAC، یکی از مصالح ساختمانی متداول بود که در دوران پس از جنگ استفاده می شد، زیرا ارزان تر و سبک تر از بتن های قدیمی بود. این بتن ها عمری 30 ساله دارند و بعد از این مدت مستعد ریزش خواهند بود.


اخبار مشابه