Search

پناهندگان مجبور به خوابیدن در خیابان هستند

بحران مسکن و فرصت کوتاه پناهجویان برای پیدا کردن مسکن می تواند موجی بی خانمانی پناهجویان شود.
صفحه را پایین بکشید
 پناهندگان مجبور به خوابیدن در خیابان هستند
بحران مسکن و فرصت کوتاه پناهجویان برای پیدا کردن مسکن می تواند موجی بی خانمانی پناهجویان شود.

در جریان تأیید درخواست‌های پناهندگی از کشورهای جنگ‌زده از جمله افغانستان و سوریه توسط دولت انگلستان، بسیاری از پناهجویان حتی بعد از تایید درخواست ممکن است بی خانمان شوند. برخی از آنان حتی در تلاش برای تهیه چادر به منظور فرار از بی‌خانمانی خود هستند.

تایید درخواست مهاجران با تعداد کم مسکن همراه بوده است . پناهجویان تحت برنامه جدید دولت فقط 28 روز فرصت دارند تا مسکن جدید و یک شغل پیدا کنند. همچنین باید حتما حساب بانکی خود را نیز در این مدت افتتاح کنند. این دوره‌زمانی اخیراً تا 7 روز کاهش یافته و برای بسیاری از پناهندگان این مهلت بسیار کوتاه و چالش‌برانگیز است.

سازمان‌های خیریه در خصوص این مسئله هشدار می‌دهند این شرایط موجب بحران مسکن خواهد شد و همچنین فرصت های شروع دوباره ی زندگی را از پناهجویان می گیرد.


اخبار مشابه