Search

چگونه زمان خود را در محله کمدن - لندن بگذرانید؟

می‌خواهید بدانید چگونه می‌توانید وقت خود را در کامدن بگذرانید، اینها گزینه‌های شما هستند: بازار Camden Lock را بررسی کنید و از غرفه‌های صنایع دستی، کتاب، لباس، جواهرات و فست فود دیدن کنید.
صفحه را پایین بکشید
چگونه زمان خود را در محله کمدن - لندن بگذرانید؟
می‌خواهید بدانید چگونه می‌توانید وقت خود را در کامدن بگذرانید، اینها گزینه‌های شما هستند: بازار Camden Lock را بررسی کنید و از غرفه‌های صنایع دستی، کتاب، لباس، جواهرات و فست فود دیدن کنید.

می‌خواهید بدانید چگونه می‌توانید وقت خود را در Camden بگذرانید، اینها گزینه‌های شما هستند: بازار Camden Lock را بررسی کنید و از غرفه‌های صنایع دستی، کتاب، لباس، جواهرات و فست فود دیدن کنید.

می‌توانید از سرتاسر دنیا از غرفه‌های بازار غذا پیدا کنید، بنابراین می‌توانید بارها بیایید و هر بار چیز جدیدی را امتحان کنید. چرخ پنیر را برای پاستا که دور چرخ پنیر می چرخد، یا وگان های جوان را برای پای و پوره گیاهی امتحان کنید. کامدن همیشه یک مرکز برای صحنه موسیقی زنده لندن بوده است، با سالن های افسانه ای که نام های بزرگ بسیاری را راه اندازی کرده اند.

اخبار مشابه