Search

بودجه 90 میلیون پوندی برای بازسازی خیابان آکسفورد لندن

طرحی برای افزایش تعداد فضای پیاده رو و کاهش ترافیک در خیابان آکسفورد در حال اجرا می باشد.
صفحه را پایین بکشید
بودجه 90 میلیون پوندی برای بازسازی خیابان آکسفورد لندن
طرحی برای افزایش تعداد فضای پیاده رو و کاهش ترافیک در خیابان آکسفورد در حال اجرا می باشد.

برنامه ریزی برای تغییری اساسی در خیابان آکسفورد با طرح هایی برای کاهش ترافیک و افزایش فضا برای بازدیدکنندگان در حال انجام می باشد. دوشنبه شورای Westminster  اولین مرحله ی سرمایه گذاری بودجه 90 میلیون پوندی را برای بازسازی این منطقه تصویب کرد.

در این طرح اقداماتی از جمله پیاده رو های پهن تر، طراحی مجدد گذرگاه ها و کاشت درختان و گیاهان بیشتر انجام خواهد شد. تقاطع ها، برای ایجاد فضای بیشتر برای خریداران، مجدد طراحی و ده ها گذرگاه عابر پیاده دیگر نیز ساخته خواهد شد. با برنامه ریزی برای افزایش پارکینگ دوچرخه و اسکوترهای الکترونیکی، بازدیدکنندگان تشویق به دوچرخه سواری در منطقه خواهند شد.

همچنین مسیرهای جدید برای دوچرخه سواری در دو طرف امتداد خیابان آکسفورد ساخته می شود. انتظار می رود که بسیاری از برند های معروف که قبلا فروشگاه های خود را در این خیابان تعطیل کرده بودند، بعد از این تغییرات دوباره شعبه های خود را در خیابان آکسفور افتتاح کنند.


اخبار مشابه