Search

قانون جدید برای دوچرخه سواری خطرناک در بریتانیا

دولت با تصویب قوانین جدید در حال تلاش برای دوچرخه سواری ایمن در بریتانیا می باشد.
صفحه را پایین بکشید
قانون جدید برای دوچرخه سواری خطرناک در بریتانیا
دولت با تصویب قوانین جدید در حال تلاش برای دوچرخه سواری ایمن در بریتانیا می باشد.

ادوارد آرگار وزیر دادگستری به پارلمان گفت که دولت در حال بررسی قانونی برای جلوگیری از «دوچرخه سواری خطرناک» است. همچنین اعلام کرد ایمنی جاده ها برای ما یک هدف کلیدی است. وزیر دادگستری اظهار داشت: مانند همه رانندگان جاده، دوچرخه سواران نیز وظیفه دارند که به شیوه ای ایمن و مسئولانه رفتار کنند.

فعالین کمپین ها که بسیاری از آنان عزیزان خود را به دلیل بی احتیاطی دوچرخه سواران از دست داده اند برای تصویب قانونی که جریمه های سنگینی را برای دوچرخه سواری خطرناک درنظر دارد، تلاش می کنند.

در حال حاضر، بر اساس قانون ، متخلفان می توانند حداکثر تا دو سال زندانی شوند. با این حال، بعید است که لایحه جدیدی پیش از انتخابات بعدی ارائه شود. این تمرکز مجدد بر ایمنی دوچرخه‌سواری پس از اعلام این که خطوط دائمی دوچرخه‌سواری در بخش‌هایی از خیابان Kensington  در این ماه نصب شد، صورت می گیرد.


اخبار مشابه