Search

تردز در ایران فیلتر شد

بعد از اینکه کاربران شبکه های اجتمایی در ایران قادر به دانلود این اپلیکشن شدند این اپ در ایران با اختلال مواجه شد.
صفحه را پایین بکشید
تردز در ایران فیلتر شد
بعد از اینکه کاربران شبکه های اجتمایی در ایران قادر به دانلود این اپلیکشن شدند این اپ در ایران با اختلال مواجه شد.
بنا به گزارش رسانه های داخل ایران با وجود اینکه هیچ دستور قضایی رسمی مبنی بر فیلترکردن این شبکه اجتمایی صادر نشده این اپلیکیشن شرکت متا همانند اینستاگرام و واتس اپ فیلتر شد و کاربران در ایران همچنان مجبور به استفاده ازفیلتر شکن برای استفاده از شبکه های اجتمایی هستند.
اخبار مشابه