Search

دارندگان حساب Universal Credit با توقف فعالیت 26 اداره JobCentre روبه رو می شوند

وزارت کار و بازنشستگی (DWP) اعلام کرد فعالیت 26 اداره JobCentre متوقف خواهد شد.
صفحه را پایین بکشید
دارندگان حساب Universal Credit با توقف فعالیت 26 اداره JobCentre روبه رو می شوند
وزارت کار و بازنشستگی (DWP) اعلام کرد فعالیت 26 اداره JobCentre متوقف خواهد شد.

وزارت کار و بازنشستگی (DWP) اعلام کرد که ۲۶ اداره JobCentre را در نظر دارد که تعطیل شوند. هدف از اتخاذ این تصمیم، کاهش مراجعات در بعضی از خیابان‌های شهر است؛ اما DWP ادعا می‌کند که این امر، سطح خدمات را کاهش نخواهد داد. این تعطیلات تنها بر مراکز موقت تاثیر می‌گذارد، که در طول بحران کووید-۱۹ برای رعایت رهنمودهای فاصله‌گذاری اجتماعی ایجاد شده‌اند. براساس این تصمیم، مشتریان باید به JobCentre اصلی خود بازگردند و هیچ کاهشی در تعداد مربیان کاری که در تماس با مشتریان هستند، به وجود نخواهد آمد. این تصمیم به تعطیلی مراکز، پس از اعلام تعطیلی ۲۰ مرکز در ماه فوریه امسال، ۱۹ مرکز در ماه می و ۳۶ مرکز دیگر در ماه ژوئن، گرفته شد است. در حال حاضر، DWP در کل کشور، ۶۳۹ JobCentre دائمی را اداره می‌کند تا افرادی که به دنبال کار یا کمک مالی هستند، را راهنمایی و پشتیبانی کند. در سال گذشته، ۱۰ JobCentre با کیفیت پایین‌تر تعطیل شدند و بیشتر آن‌ها ادغام شدند، تا به مشتریان خدمات بهتری ارائه دهند.

اخبار مشابه