Search

نامزد شهرداری لندن از حزب محافظه کار توییت‌هایی را در حمایت از Enoch Powell را لایک کرده است

سوزان هال، نامزد مردمی برای شهرداری لندن از حزب محافظه کار، توییت‌هایی را در حمایت از Enoch Powell و همچنین برخی نوشته‌های دارای توهین‌‌هابه اسلام‌ و اسلام هراسانه علیه سعید خان، حریف حزب کارگری، لایک کرده است؛ تحقیقات گروه کمپین "امید، نه به نفرت" این موضوع را نشان می‌دهد.
صفحه را پایین بکشید
نامزد شهرداری لندن از حزب محافظه کار توییت‌هایی را در حمایت از Enoch Powell را لایک کرده است
سوزان هال، نامزد مردمی برای شهرداری لندن از حزب محافظه کار، توییت‌هایی را در حمایت از Enoch Powell و همچنین برخی نوشته‌های دارای توهین‌‌هابه اسلام‌ و اسلام هراسانه علیه سعید خان، حریف حزب کارگری، لایک کرده است؛ تحقیقات گروه کمپین "امید، نه به نفرت" این موضوع را نشان می‌دهد.

سوزان هال، نامزد مردمی برای شهرداری لندن از حزب محافظه کار، توییت‌هایی را در حمایت از Enoch Powell لایک کرده است. همچنین وی توییت‌هایی دارای توهین‌هایی به اسلام‌ و با موضوعات اسلام هراسانه علیه سعید خان، حریف حزب کارگری، را لایک کرده است. این افشاگری‌ها به دست گروه کمپین "امید، نه به نفرت" انجام شده است. وی همچنین نظریه بی‌اساس توطئه دونالد ترامپ را که گفته بود بازی‌های سیاسی و سوءاستفاده از رأی‌دهندگان باعث باخت او در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 2020 شده است، پشتیبانی کرده است.

اخبار مشابه