Search

جین برکین، هنرمند بریتانیایی در ۷۶ سالگی درگذشت

جین برکین، بازیگر و خواننده بریتانیایی-فرانسوی در سن ۷۶ سالگی در پاریس درگذشت.
صفحه را پایین بکشید
جین برکین، هنرمند بریتانیایی در ۷۶ سالگی درگذشت
جین برکین، بازیگر و خواننده بریتانیایی-فرانسوی در سن ۷۶ سالگی در پاریس درگذشت.

 جین بیرکین، هنرمند بریتانیایی، که به خاطر آهنگ موفق خود به نام "Je t'aime... moi non plus" در سراسر دنیا شناخته می شود، روز یکشنبه در سن ۷۶ سالگی در پاریس درگذشت. او در سال گذشته به همراهی با جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران و بیان همبستگی خود با زنان این کشور، موهای خود را کوتاه کرده بود.


اخبار مشابه