Search

برنده لاتاری یورو میلیونز جمعه با 47 میلیون پوند جایزه بزرگ یک بلیط از انگلستان است

برنده بلیط در انگلستان با شانسی شگفت انگیز 23,631,994.90 پوند از جایزه یورومیلیونز را در قرعه‌کشی جمعه برده است . او مشترکا با برنده ای دیگر در اتریش جایزه بزرگ این لاتاری را برده است
صفحه را پایین بکشید
برنده لاتاری یورو میلیونز جمعه با 47 میلیون پوند جایزه بزرگ یک بلیط از انگلستان است
برنده بلیط در انگلستان با شانسی شگفت انگیز 23,631,994.90 پوند از جایزه یورومیلیونز را در قرعه‌کشی جمعه برده است . او مشترکا با برنده ای دیگر در اتریش جایزه بزرگ این لاتاری را برده است

با بلیطی خریده شده در انگلستان، یک نفر در قرعه کشی جمعه فرصتی برای به دست آوردن سهمی از جایزه 47 میلیون پوندی یورومیلیونز را پیدا کرد.سهم این برنده، مبلغ 23,631,994.90 پوند بود و مابقی جایزه را با برنده ای از اتریش تقسیم کرد. شماره های برنده یورومیلیونز شامل 12، 14، 21، 45 و 48 بودند و شماره های برنده ستاره شانس یورومیلیونز شامل 08 و 11 بودند. مشاور برندگان ارشد لاتاری ملی، آندی کارتر، اظهار داشت: "چه شب عالی برای بازیکنان یورومیلیونز انگلستان با یک بلیط برنده که سهمی از جایزه 47 میلیون پوندی امشب را برد بوده است. این قرعه کشی ششمین بار است که یک بازیکن انگلیسی جایزه بزرگ یورومیلیونز را برده است. جایزه قرعه‌کشی سه شنبه برآورد شده است تا 14 میلیون پوند باشد.

اخبار مشابه