Search

زن شجاعی که دوست پسر سابقش بدون اجازه از رابطه جنسیشان فیلمبرداری کرده بود، سخن می‌گوید.

مگان دیویس، 20 ساله، می‌خواهد دیگر قربانیان بدانند که صدای آنها شنیده خواهد شد.
صفحه را پایین بکشید
زن شجاعی که دوست پسر سابقش بدون اجازه از رابطه جنسیشان فیلمبرداری کرده بود، سخن می‌گوید.
مگان دیویس، 20 ساله، می‌خواهد دیگر قربانیان بدانند که صدای آنها شنیده خواهد شد.

مگان دیویس که در زمانی که با لوکاس اسمیت 17 ساله شروع به دوستی کرد 16 سال داشت، برای تشویق دیگر قربانیان به ابراز حقوق خود، از حق مخفی ماندن هویتش صرف نظر کرد. این دو در مدرسه Allestree Woodlands در شهر Derby به تحصیل می‌پرداختند. یک شب از ماه ژوئیه سال 2020، در حین رابطه جنسی در منزل مگان، او یک صدای کلیک کردن را شنید.

وقتی مگان که اکنون 20 سال دارد، از اسمیت پرسید چه کاری می کند، وی پاسخ داد که به یکی از دوستانش پیام می فرستد. مگان می گوید : من گوشی را برداشتم و دیدم که در حال ضبط رابطمون بود، سپس فیلم‌‌های خصوصی خودمون را در حین رابطه جنسی مشاهده کردم، من متوجه شدم و از این موضوع به شدت ترسیدم.

برای مگان، یک سال طول کشید تا بتواند اتفاقات رخ داده را به پلیس گزارش دهد،او افزود: من واقعا می ترسیدم و این برایم خیلی خجالت آور بود چون موضوع بسیار حساس شده بود.ترسیدم فیلم‌ها روی اینترنت منتشر شوند، این امر نگرانی اصلی من بود.

او در حال حاضر دانشجوی هنرهای زیبا در دانشگاه Leeds است و می‌خواهد دیگر قربانیان بدانند که امیدی برای دستیابی به عدالت وجود دارد، او همچنین گفت: 'اینکه درباره این موضوع صحبت می‌کنم به من احساس قدرت می دهد، پیام من به هر زنی که در موقعیتی مثل من قرار دارد یا قرار داشته، این است که افراد به شما گوش می‌دهند، به شما اعتماد دارند و صدای شما شنیده خواهد شد.'

اخبار مشابه