Search

تجاوز به مسافر خانم در قالب راننده تاکسی

راجا گولرایز، 48 ساله که متهم به حمله جنسی و تلاش به تجاوز به زنی در کاستلفورد انگلستان بود محکوم شد
صفحه را پایین بکشید
تجاوز به مسافر خانم در قالب راننده تاکسی
راجا گولرایز، 48 ساله که متهم به حمله جنسی و تلاش به تجاوز به زنی در کاستلفورد انگلستان بود محکوم شد

یک مرد که با جعل هویت راننده تاکسی، تلاش به تجاوز به زنی در شهر کاستلفورد کرده بود، دیروز به زندان محکوم شد. راجا گولرایز، 48 ساله از شیفیلد، پس از محاکمه در دادگاه تاج و تخت لیدز به اتهام تجاوز و حمله جنسی محکوم شد.

اواین جرم در ماه ژوئن 2021 مرتکب شده است. گولرایز ماشین تویوتا یاریس خود را نزدیک محل ایستگاه تاکسی پارک کرده بود و به قربانی خود گفت که یک راننده تاکسی است. قربانی وارد ماشین او شد و در طول مسیر به خانه، مورد حمله جنسی از طرف او قرار گرفت.

وی در روز دوشنبه 18 سپتامبر حکم به 11 سال حبس را از قاضی شنید. سرپرست پرونده فیل جکسون اظهار داشت: قربانی با پیگیری و اظهار جرم و اعتماد به سیستم قضایی شجاعت زیادی از خود نشان داده است.اگر شما قربانی خشونت جنسی شده اید، لطفاً به دنبال کمک باشید.

اطلاعات در خصوص روش گزارش این گونه حوادث به پلیس و مشخصات سازمان های مستقل که می توانند راهنمایی و حمایت ارائه دهند، دراین وب سایت موجود است: www.westyorkshire.police.uk

اخبار مشابه