Search

راز جریمه‌ ی پارکینگ که هر راننده‌ای باید بداند - و حلقه‌ی نجات‌بخش

داده‌های جدید نشان می‌دهند، ارزش دارد تا جریمه‌های پارکینگ را مورد اعتراض قرار دهید.
صفحه را پایین بکشید
راز جریمه‌ ی پارکینگ که هر راننده‌ای باید بداند - و حلقه‌ی نجات‌بخش
داده‌های جدید نشان می‌دهند، ارزش دارد تا جریمه‌های پارکینگ را مورد اعتراض قرار دهید.

دیدن جریمه روی شیشه جلوی خودرو، یکی از تجربیات ناخوشایند برای رانندگان است، به ویژه وقتی احساس می کنند ناعادلانه جریمه شده اند. برخی رانندگان به دلیل ناخوشایند بودن فرایند اعتراض یا باورنکردن به پذیرفته شدن اعتراض، از این حق خود صرف‌ نظرمی‌کنند.

بنیاد RAC آماری منتشر کرده که بر اساس آن، 1.95 میلیون راننده در سه ماه اول سال مالی 2021/22 جریمه شده‌اند.این در حالی است که راهکاری برای حل این معضل وجود دارد. داده‌های جدید نشان می‌دهند که ارزش دارد تا جریمه‌های پارکینگ را مورد اعتراض قرار دهید. زیرا مشخص شده است که تعداد قابل توجهی از جریمه‌ها پس از اینکه رانندگان در بیرمنگهام به آن‌ها اعتراض نمودند، لغو شدند.

با این حال،آمار دیگری، نشان می‌دهد که چه تعدادی از رانندگان پس از اعتراض به جریمه‌ها موفق شده‌اند. بر اساس این گزارش، منتشر شده در Birmingham Live، در Sandwell از 6,181 اعتراض ثبت شده از آغاز سال 2021، 4,280 عدد، یعنی 69% موفق بوده‌اند.

در Walsall نیز از 5,768 اعتراض، 2,599 عدد (45%) و در Dudley از 4,128 اعتراض ثبت شده، 1,787 دادخواست (43%) موفق بوده‌اند. این ارقام نشان می‌دهند که نرخ موفقیت اعتراضات به جریمه‌های پارکینگ، در حالی که بسیاری از رانندگان حتی تصمیم به اعتراض نمی‌گیرند، بالا است.

اخبار مشابه