Search

اعتصاب رانندگان قطار در سپتامبر و اکتبر، میلیون‌ها مسافر را تحت تأثیر قرار می‌دهد

اعتصابات به طور مستقیم با کنفرانس حزب محافظه‌کار در منچستر هم‌زمان شده‌اند.
صفحه را پایین بکشید
اعتصاب رانندگان قطار در سپتامبر و اکتبر، میلیون‌ها مسافر را تحت تأثیر قرار می‌دهد
اعتصابات به طور مستقیم با کنفرانس حزب محافظه‌کار در منچستر هم‌زمان شده‌اند.

هزاران قطار کنسل شده و میلیون‌ها مسافر در دور بعدی از اعتصابات راه‌آهن تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

رانندگان قطار عضو اتحادیه Aslef در روز شنبه 30 سپتامبر و چهارشنبه 4 اکتبر به اعتصاب خواهند پیوست. علاوه بر این، اتحادیه اعلام کرده است که در روز جمعه 29 سپتامبر و از دوشنبه 2 تا جمعه 6 اکتبر از انجام کار اضافی خودداری خواهند کرد که باعث اختلال در سفر با قطار برای بیش از یک هفته می‌شود.

حمل و نقل برای ولز و ScotRail تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.اعتصابات به طور مستقیم با کنفرانس حزب محافظه‌کار در منچستر هم‌زمان شده‌اند که در روز یکشنبه 1 اکتبر روز بعد از اعتصاب اول آغاز می‌شود و در روز چهارشنبه 4 اکتبر، روز اعتصاب دوم پایان می‌یابد.

میک ولن، دبیرکل Aslef، گفت: در حالی که ما از این اقدام ناراحتیم، ما نمی‌خواهیم حقوق یک روز را از دست بدهیم یا مسافران را برای سفر با قطار به دردسر بیاندازیم، اما دولت و کارفرمایان ما را در این موقعیت قرارداده اند.

اخبار مشابه