Search

اگر بدهی خود را در بریتانیا پرداخت نکنید چه می شود؟

مامور Bailiff ممکن است برای دریافت بدهی به خانه شما بیاید .
صفحه را پایین بکشید
اگر بدهی خود را در بریتانیا پرداخت نکنید چه می شود؟
مامور Bailiff ممکن است برای دریافت بدهی به خانه شما بیاید .

اگر بدهی های خود را، مانند صورتحساب های مالیات شهرداری، جریمه های پارکینگ، جریمه های دادگاه و حکم دادگاه مثل دادگاه عالی یا دادگاه خانواده را پرداخت نکنید، یک بازرس Bailiff معروف به عامل اجرایی ممکن است به خانه شما بیاید.

این اتفاق وقتی رخ می دهد که شما از نامه هایی که اعلام می کنند مامورBailiff  برای جمع آوری بدهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، چشم پوشی کنید.

مامور Bailiff  به منظورهای دیگری نیز ممکن است از خانه شما بازدید کند، برای مثال برای ارائه اسناد دادگاهی یا اطلاعیه ها و دعوتنامه ها. یک عامل اجرایی تأیید شده می تواند شما را دستگیر کند اگر برای نقض حکم کیفری، حکم بازداشت شما صادر شده باشد.

اگر نگران هستید که یک بازرس می خواهد برای جمع آوری بدهی به منزل شما بیاید، با پرداخت وجهی که بدهکار هستید، می توانید از این اتفاق جلوگیری کنید.

در اولین فرصت با کسی که بدهی دارید تماس بگیرید و در مورد نحوه باز پرداخت بدهی با او صحبت کنید.معمولاً لازم نیست درب خانه خود را برای مامور Bailiff  باز کنید یا اجازه دهید وارد شوند.

مامور نمی تواند بدون اجازه وارد خانه شما شود، یا اگر فقط کودکان زیر 16 سال یا افراد آسیب دیده (مانند معلولین) حاضر هستند، یا در ساعات 9 شب تا 6 صبح، یا از طریق چیزی غیر از در ورود کند.

اگر به بازرس اجازه ورود ندهید یا با او برای پرداخت وجه توافق نکنید، ممکن است اموالی را از بیرون خانه شما، مانند ماشینتان، ببرند وممکن است بدهی شما بیشتر شود.

اخبار مشابه