Search

آیا شما برای کمک هزینه 300 پوندی در طرح جدید دولت واجد شرایط هستید؟

صدها هزار نفر می‌توانند با استفاده از طرح جدید دولت، صورتحساب انرژی خود را سالانه تا 300 پوند کاهش دهند.
صفحه را پایین بکشید
آیا شما برای کمک هزینه 300 پوندی در طرح جدید دولت واجد شرایط هستید؟
صدها هزار نفر می‌توانند با استفاده از طرح جدید دولت، صورتحساب انرژی خود را سالانه تا 300 پوند کاهش دهند.

با وجود کاهش سقف قیمت انرژی از 1 اکتبر، انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر بیشتر از سال گذشته برای تامین انرژی هزینه کنند. سازمان تنظیم انرژی Ofgem اعلام کرده است که سقف جدید بر روی هزینه گاز و برق، میانگین صورتحساب را از 1 اکتبر به 1,923 پوند از 2,074 پوند در سال کاهش خواهد داد.

خبر خوب این است که بسیاری از مردم برای طرح جدید واجد شرایط هستند، که می‌تواند سالانه حدود 300 پوند از هزینه‌ انرژی را صرفه‌جویی کنند. همچنین طرح عایق‌بندی بزرگ بریتانیا توسط دولت تأمین مالی می‌شود و به مردم کمک می‌کند تا خانه های خود راعایق کنند.

این طرح، هم برای گروه‌های با درآمد پایین و هم برای دامنه گسترده‌تری از خانواده‌ها اعمال می‌شود. برای اینکه واجد شرایط گروه عمومی باشید، باید: در یک خانه زندگی کنید که مالیات شهری آن در باند A-D (انگلستان) یا A-E (اسکاتلند و ولز) باشد و همچنین دارای رتبه EPC بین D-G (برای اجاره خصوصی D-I) باشید.

برای واجد شرایط بودن در گروه با درآمد پایین، شما باید یکی یا چند مورد از کمک هزینه های زیر را دریافت کنید:

کمک‌های مالی بر اساس درآمد (JSA)، کمک‌های مالی مرتبط با اشتغال و حمایت از (ESA)، حمایت از درآمد، کمک هزینه ضمانت بازنشستگی، کمک هزینه مالیاتی کار، کمک هزینه کودک، کمک هزینه عمومی، کمک‌های مسکن، کمک هزینه ذخیره بازنشستگی، کمک‌های مالی برای کودک (با حداکثر درآمد 19,900 پوند برای یک والدین تنها با یک فرزند و 27,500 پوند برای یک زوج، افزایش می‌یابد به 34,500 پوند و 42,000 پوند به ترتیب برای چهار فرزند)، و پرداخت تخفیف خانه گرم.

شما می‌توانید از طریق وبسایت gov.uk اقدام به ثبت نام کنید.

اخبار مشابه