Search

اعتراض به ULEZ با نصب پلاک غیر قانونی بر روی خودرو

Ross Carnague-Winchcombe، برگزار کننده مراسم ختم، پلاک خودروی خود را عوض کرده است تا بر علیه هزینه هوای پاک لندن اعتراض کند.
صفحه را پایین بکشید
اعتراض به ULEZ با نصب پلاک غیر قانونی بر روی خودرو
Ross Carnague-Winchcombe، برگزار کننده مراسم ختم، پلاک خودروی خود را عوض کرده است تا بر علیه هزینه هوای پاک لندن اعتراض کند.

Ross Carnague-Winchcombe، راننده‌ای که ناراضی است، نظر خود را درباره Ulez با یک پلاک به ارزش 500 پوند که بر روی آن 'NO 02 ULZ' نوشته شده است، بیان کرده است. Ross، 41 ساله، می‌داند که پلاک ماشینش'غیرقانونی' است، اما به این موضوع اهمیت نمی‌دهد. او می‌گوید که از هزینه ULEZ به حدی عصبانی است که قرار است این پلاک را بر روی Fiat 500 خود هم به عنوان اعتراض نصب کند.

Ross که اهل Tiddington، اکسفوردشایر است، می‌گوید: درپلاک به شکلی فاصله گذاشته شده تا به نظر برسد NO 02 ULZ است. من مطمئنم که پلیس از آن خوشش نمی‌آید.

Ross مدیرمراسم خاکسپاری است و به طور منظم در لندن کار می‌کند. وی می‌گوید که اکنون مجبور است هزینه‌های اضافی Ulez، که روزانه 12.50 پوند است، را به عهده خانواده‌های متوفی بیاندازد. Ross ادعا می‌کند که سعی در معافیت وسایل نقلیه متعلق به تشییع جنازه داشته، اما موفق نشده. او افزود: داشتن یک کسب و کار در لندن در حالی که همه چیز در حال گران شدن است، بسیار دشوار است.

اخبار مشابه