Search

محکومیت زوجی که حیاط خانه‌شان را به زباله‌دان عمومی تبدیل کرده بودند

محمد عثمان علی و سادیا ایجاز، دو مالک خانه در شرق لندن، پس از تبدیل کردن حیاط خانه‌شان به زباله دان عمومی، توسط شورای شهر محکوم شدند.
صفحه را پایین بکشید
محکومیت زوجی که حیاط خانه‌شان را به زباله‌دان عمومی تبدیل کرده بودند
محمد عثمان علی و سادیا ایجاز، دو مالک خانه در شرق لندن، پس از تبدیل کردن حیاط خانه‌شان به زباله دان عمومی، توسط شورای شهر محکوم شدند.

این زوج که به طور مداوم زباله را در حیاط خود رها می‌کردند و آن را به نقطه زشت و کثیف محله تبدیل ساخته بودند، بعد از چندین اخطار شورای شهر برای تمیز کردن آن و عدم توجه، مورد تعقیب قانونی قرار گرفتند.

حالا، علی و ایجاز با جریمه‌ها و هزینه‌هایی به میزان تقریبی 2000 پوند روبه‌رو هستند.محکومیت این زوج پس از شکایات مکرر ساکنین محلی درباره وضعیت فاجعه‌بار حیاط خانه در خیابان کورتلند، ایلفورد اتفاق افتاد.

در بین زباله‌های پراکنده در حیاط خانه، مبل، تشک‌، کابینت‌، لباس‌ و سایر زباله‌های خانگی قابل مشاهده بودند. شورای شهر به این زوج چندین برگه هشدار داده بود، اما نتوانست با ساکنین ارتباط برقرار کند.

وقتی شورای شهر ردبریج دوباره برگشت و دید که این زوج هیچ اهمیتی به اخطار ها نداده اند و حتی زباله‌های بیشتری به آن اضافه کرده‌اند، آنها را ملزم به حذف زباله‌های خود کرد.

در بررسی بعدی هم، شورای شهر دید که زباله‌ها جمع آوری نشده اند و بنابراین برای آنها جریمه صادر کرد. آنها جریمه ها را هم نادیده گرفتند و در نهایت به دادگاه احضار شدند. آنها در روز سه‌شنبه، 29 اوت، دردادگاه بارکینگساید هم حاضر نشدند، اما حکم در غیاب آنها صادرشد. این موضوع باعث شد آنها با جریمه‌ها و هزینه‌های دادگاه و شورای شهر مواجه شوند، که در مجموع به 1905 پوند می رسد.

اخبار مشابه