Search

اعتراض صدها نفر به تصمیم درباره اسکان پناهجویان در هتل چهار ستاره در منچستر

افزایش اعتراضات علیه تصمیم وزارت کشور در نگهداری از پناهندگان، در هتل Kilhey Court.
صفحه را پایین بکشید
اعتراض صدها نفر به تصمیم درباره اسکان پناهجویان در هتل چهار ستاره در منچستر
افزایش اعتراضات علیه تصمیم وزارت کشور در نگهداری از پناهندگان، در هتل Kilhey Court.

شب گذشته، بیش از صد نفر در نزد شهرداری Wigan تجمع کردند تا علیه تصمیم مبنی بر نگهداری پناهجویان در یک هتل واقع در Standish اعتراض کنند. هر دو گروه اعتراض کننده و شهرداری Wigan با تصمیم وزارت کشور به استقرار پناهندگان، در هتل Kilhey Court مخالفت دارند.

در جلسه شورا شهر این موضع در روز چهارشنبه شب توسط Coun Dane Anderton بیان شد، او اظهار داشت که می‌خواهد شورا شهر در این مورد از سوی وزارت کشور مورد مشورت قرار بگیرد. اعتراض کنندگان به نگهداری پناهجویان در این هتل معتقدند که این مکان به دلیل کمبود امکانات محلی، محدودیت حمل و نقل عمومی و قرار گرفتن بر روی یک جاده با محدودیت سرعت ملی بدون داشتن پیاده‌رو در نزدیکی هتل، برای پناهجویان مناسب نیست.

نماینده پارلمان Wigan، Lisa Nandy و شهرداری، هر دو ماه گذشته به اداره دولتی نامه‌ای نوشته و از آنها خواسته‌اند تا برنامه استفاده از Kilhey Court را بازبینی کنند.

با این حال، افرادی که در شب چهارشنبه قبل از آخرین جلسه شورا تجمع کردند، می‌خواهند که ادارات محلی بیشتری برای تغییر نظر وزارت کشور اقدام کنند. Coun Maureen O’Bern، برگزار کننده تجمع، می‌خواهد شورا یک دادخواست علیه تصمیم وزارت کشور صادر کند. او معتقد است که این افزایش ناگهانی در تعداد مهاجران می‌تواند منجر به از دست دادن شغل‌ها و امکانات شود، همچنین فشار روی خدمات بهداشتی محلی را افزایش می‌دهد.

اخبار مشابه