Search

برای خوشبختی در لندن چقدر باید درآمد داشته باشید؟

پژوهشگران میزان درآمد مورد نیاز برای احساس خوشبختی در لندن را محاسبه کرده‌اند.
صفحه را پایین بکشید
برای خوشبختی در لندن چقدر باید درآمد داشته باشید؟
پژوهشگران میزان درآمد مورد نیاز برای احساس خوشبختی در لندن را محاسبه کرده‌اند.

پول نمی‌تواند عشق را بخرد، اما شادی را می‌خرد. در یک مطالعه کمی دیستوپیک، پژوهشگران میزان دقیق پولی را که برای خوشبختی در لندن و سایر شهرهای انگلیس نیاز دارید، محاسبه کرده‌اند. اصلا تعجب نکردیم و شکه نشدیم که زندگی و احساس خوشبختی در لندن با پول بیشتری همراه است.

برای یافتن هزینه خوشحالی در هر شهر، شرکت S Money از اطلاعات مطالعه معروف دانشگاه پردو در رابطه با پول و خوشبختی استفاده کرده است. این مطالعه نشان می‌دهد که درآمد بیشتر، بطور کلی، خلق و خوی افراد را بهبود می‌بخشد - اما تا نقطه معینی که آن را سقف خوشبختی می گویند.

بعد از این نقطه حیاتی، رابطه بین رضایتمندی و افزایش حقوق به شدت کاهش می‌یابد. با در نظر گرفتن این نکته، مقدار 'سقف خوشبختی' را در سراسر کشور محاسبه کردند.

حال، زمان آن رسیده که بعضی از این اعداد را بررسی کنیم. برای لذت بردن از زندگی در لندن با آرامش کامل، باید هر سال درآمدی حداقل به میزان 79,524 پوند داشته باشید که این مبلغ تقریباً شامل 10 درصد از ساکنین پایتخت می شود. شرکت S Money به این نکته اشاره کرده که فاصله بین درآمد مورد نیاز برای احساس خوشبختی و میانگین درآمد سالیانه چیزی حدود 37,000 پوند است، این نشان می‌دهد بدست آوردن خوشبختی یا آرامش ذهنی برای اکثر مردم لندن دشوار است ولی دور از دسترس نیست. البته سبک زندگی افراد مختلف با هم متفاوت است و توقعات متفاوت از کیفیت زندگی باعث میشه احساس خوشبختی در افراد مختلف به میزان و گونه متفاوتی نمایان شود

اخبار مشابه