Search

جریمه 1.5 میلیون پوندی یک مرکز روان درمانی در لندن بر اثر مرگ بیمار

Cygnet Health Care به عدم توانایی در ارائه مراقبت و درمان ایمن در بیمارستان Ealing خود اعتراف کرد.
صفحه را پایین بکشید
جریمه 1.5 میلیون پوندی یک مرکز روان درمانی در لندن بر اثر مرگ بیمار
Cygnet Health Care به عدم توانایی در ارائه مراقبت و درمان ایمن در بیمارستان Ealing خود اعتراف کرد.

Cygnet Health Care، یک ارائه‌دهنده خصوصی خدمات بهداشت روانی، پس از اعتراف به نقص در ارائه مراقبت و درمان ایمن در بیمارستان Ealing خود، با جریمه 1.53 میلیون پوندی مواجه شد.

این جریمه در پی مرگ یک زن جوان که در ژوئیه 2019 که جان خودش را در این بیمارستان گرفت، وضع شده است. این بزرگترین جریمه برای خدمات بهداشت روانی است تا به حال صادر شده است این جریمه درنتیجه ادعاهایی که توسط کمیسیون کیفیت مراقبت (CQC) بیان شده بود، صادر شده است.

این اتفاق پس از جریمه 1.5 میلیون پوندی علیه بنیاد دانشگاهی NHS اسکس در سال 2021 برای کاهش در مراقبت هایی که منجر به 11 مرگ شد، رخ داده است. در سال 2022، Guardian افشا کرد که دادستان و هیئت منصفه 11 نقص جدی در مراقبت از بیماران بستری در بعضی از بیمارستان های روانی از سال 2012 تا 2022 را شناسایی کرده‌اند. به طور کلی NHS هر ساله حدود 2 میلیارد پوند به بیمارستان‌های خصوصی برای خدمات بهداشت روانی پرداخت می‌کند.

اخبار مشابه