Search

بازگشت بزرگ به محل کار چه شد؟ میلیون‌ها نفر هنوز از خانه کار می‌کنند

با وجود ترمیم اقتصاد پس از کووید، میلیون‌ها سفر روزانه که قبل از پاندمی در لندن انجام می‌شد، دیگر صورت نمی‌گیرد.
صفحه را پایین بکشید
بازگشت بزرگ به محل کار چه شد؟ میلیون‌ها نفر هنوز از خانه کار می‌کنند
با وجود ترمیم اقتصاد پس از کووید، میلیون‌ها سفر روزانه که قبل از پاندمی در لندن انجام می‌شد، دیگر صورت نمی‌گیرد.

در روز دوشنبه، نگرانی‌هایی درباره 'بازگشت بزرگ' به محل کار مرکزی لندن وجود داشت، که به نظر می‌رسد متوقف شده است. سه شرکت اصلی حمل و نقل ریل در لندن یعنی South Western، Southeastern و GoVia Thameslink - که شرکت‌های Southern، Thameslink و Great Northern را اداره می‌کنند، حدود 22 میلیون مسافر کمتر در ماه نسبت به چهار سال پیش حمل می‌کنند.

این شرکت‌ها همگی می‌پذیرند که خدمات ریلی متروی آنها میان حومه‌های پایتخت و مرکز لندن، بسیار کند در حال بازگشت به قبل از پاندمی هستند. آنژی دال، مدیرعامل GoVia Thameslink Railway گفت: "ما دیگر افرادی را که پیش از کووید پنج روز در هفته به سر کار می رفتند را، نمی‌بینیم. مردم به کار کردن از خانه عادت کرده اند، در حالی که هرگز فکر نمی‌کردند امکان‌پذیر باشد. ما هم اکنون تغییری هم در این وضعیت نمی‌بینیم."

آخرین آمار ارائه شده از دفتر راه‌آهن و جاده نشان می‌دهد که GoVia Thameslink - بزرگترین فرانچایز ریلی - مجموعا حدود 20 میلیون مسافر در ماه را حمل می‌کند، که این مقدار در مقایسه با حدود 30 میلیون مسافر در دوران پیش از پاندمی است. South Western Railway اعلام کرده که خدمات متروی آن به ایستگاه Waterloo فقط 68 درصد از سطح قبل از پاندمی هست. سفر های ماهیانه مسافران South Western از تقریبا 18 میلیون به بیش از 11 میلیون نفر کاهش یافته است.

اخبار مشابه