Search

تلاش شبانه‌روزی دولت برای تصویب لایحه مهاجرت غیرقانونی

لایحه جنجالی مهاجرت غیرقانونی دولت بریتانیا که با مخالفت شدید مواجه شد، قرار است به قانون تبدیل شود.
صفحه را پایین بکشید
تلاش شبانه‌روزی دولت برای تصویب لایحه مهاجرت غیرقانونی
تلاش شبانه‌روزی دولت برای تصویب لایحه مهاجرت غیرقانونی
تلاش شبانه‌روزی دولت برای تصویب لایحه مهاجرت غیرقانونی
لایحه جنجالی مهاجرت غیرقانونی دولت بریتانیا که با مخالفت شدید مواجه شد، قرار است به قانون تبدیل شود.

لایحه جنجالی مهاجرت غیرقانونی دولت بریتانیا که با مخالفت شدید مواجه شد، قرار است به قانون تبدیل شود. این قانون بخشی از استراتژی نخست‌وزیر ریشی سوناک بوده و برای جلوگیری از تردد در گذرگاه‌های خطرناک کانال تصویب‌شده و از ورود افرادی که از طریق مسیرهای غیرمجاز وارد بریتانیا می‌شوند، جلوگیری خواهد کرد. هدف از این کار هم تسهیل در بیرون کردن سریع افراد بازداشت‌شده است.

باوجود مخالفت‌ها و بحث‌های شدید در مورد محدودیت‌های بازداشت کودکان و حامیان برده‌داری مدرن، دولت با اشاره به فشار قابل‌توجه بر سیستم پناهندگی بریتانیا به دلیل ورود بیش از ۴۵۰۰۰ نفر از طریق گذرگاه‌های خطرناک کانال در سال گذشته، قاطعانه عمل کرد. گفته می‌شود هزینه تأمین محل اقامت برای این افراد روزانه ۶ میلیون پوند بوده است. این لایحه که اکنون انتظار می‌رود مورد موافقت بزرگان باشد، دوره توقف قانونی در Westminster را پشت سر گذاشته است.


اخبار مشابه